Procedura zakupu nieruchomości w Grecji

Rejestracja własności nieruchomości w Grecji jest procesem całkowicie przejrzystym, weryfikowalnym i podlegającym ustawodawstwu publicznemu zarówno Grecji, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, której Grecja jest pełnoprawnym członkiem od stycznia 1981 roku.

 

Potrzebne dokumenty

Dokumentem niezbędnym do zakupu nieruchomości w Grecji jest wyłącznie posiadanie aktualnego paszportu/dowodu osobistego.

Proces nabycia w Grecji nieruchomości jest prosty i szybki. Pełnoprawnym właścicielem apartamentu lub domu można stać się w kilka dni roboczych. Jeśli nawet słyszeli Państwo inne opinie w tej kwestii, to są już one nieaktualne: do czerwca 2011 roku istniał bowiem przepis dotyczący stref przygranicznych, w których na zakup nieruchomości przez cudzoziemca niezbędne było uzyskanie pozwolenia od greckiego Ministerstwa Obrony. Zdobycie go mogło trwać nawet kilka miesięcy, albowiem przygotować trzeba było dużą ilość dokumentów. Teraz sytuacja jest o wiele prostsza, a niezbędne dokumenty ograniczone są do minimum.

 

Etapy zakupu nieruchomości w Grecji

Etapy zakupu nieruchomości w Grecji dla osoby nieposiadającej obywatelstwa greckiego:

  • Przygotowanie ogólnego pełnomocnictwa u notariusza greckiego dla Państwa prawnika. Na podstawie tego pełnomocnictwa prawnik upoważniony jest do wszelkich czynności niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. Klient nie jest więc w żaden sposób obciążony procedurami biurokratycznymi.
  • Prawnik działający w imieniu Klienta i reprezentujący jego interesy przeprowadza procedurę nadania Klientowi nr NIP (po grecku AFM) – (bezpłatnie w lokalnym Urzędzie Podatkowym) oraz otwiera Klientowi rachunek bankowy na terenie Grecji.
  • Prawnik przeprowadza szczegółową analizę prawną dokumentów w Państwowym Rejestrze Nieruchomości, odnośnie obiektu przeznaczonego do zakupu przez Klienta, pod kątem braku jakichkolwiek obciążeń, zastawów, posiadania umowy, itd. Raport z tych działań, poświadczony podpisem, prawnik składa na piśmie Klientowi.
  • Prawnik składa także deklarację podatkową w Urzędzie Podatkowym, od nabycia nieruchomości. Stawka wynosi 3,00% (nie zaś 10,00%, jak obowiązywało przed 01.01.2014 rokiem) oraz drugi podatek wynoszący 0,09%​.
  • Obie strony transakcji udają się do notariusza i podpisują główną umowę kupna-sprzedaży. Następnie prawnik rejestruje nabytą nieruchomość w Państwowym Rejestrze Nieruchomości. Jest to ostatni etap zakupu nieruchomości. Kupujący, po podpisaniu umowy głównej, otrzymuje pełen zestaw dokumentów.

 

Koszty zakupu nieruchomości na Krecie

Decydując się na zakup nieruchomości w Grecji należy w budżecie uwzględnić dodatkowe opłaty związane z tego typu transakcją.

KOSZTY SKARBOWE
Wraz z zakupem nieruchomości musimy zapłacić podatek od zakupu nieruchomości:
3% - (transfer tax) oraz podatek 0,09%, które należy uiścić we właściwym miejscowo urzędzie podatkowym.

Podatek (TAX nr: 1):  3,00 % wartości nieruchomości
Podatek (TAX nr: 2):  0,09 % wartości nieruchomości

KOSZTY ADWOKATA
Adwokat, któremu notarialnie udziela się pełnomocnictwo do obsługi całej transakcji, reprezentuje Klienta w procesie zakupu nieruchomości. Jest on odpowiedzialny za sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości, legalności jej zabudowy oraz za przygotowanie umowy kupna-sprzedaży. Reprezentuje Klienta w kontaktach ze Sprzedającym i jest obecny przy podpisywaniu umowy notarialnej przenoszącej prawo własności.

KOSZTY NOTARIALNE
Notariusz jest urzędnikiem państwowym poświadczającym przeprowadzenie transakcji przeniesienia prawa własności. Po zawarciu umowy zakupu nieruchomości umożliwia dokonanie wpisu do Księgi Wieczystej (w Państwowym Rejestrze Nieruchomości).

Łączne koszty obsługi adwokata, notariusza oraz pośrednictwa w zależności od nieruchomości wynoszą 5-7 % wartości nieruchomości.


TŁUMACZ
Ewentualne przetłumaczenie aktu notarialnego z języka greckiego na język polski (wykonuje tłumacz przysięgły języka greckiego w Polsce).

Lista tłumaczy (Ministerstwo Sprawiedliwości): https://www.ms.gov.pl/pl/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html?Language=24

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz przeczytać o tym tutaj.
x